bdswiss erfahrungen

Profil JUDr. Jaromír Richter  

richter foto

Specializace

Absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze s dlouholetou praxi ve veřejné správě a podnikatelské sféře. V létech 2000 – 2005 člen komise Legislativní rady vlády pro veřejnou správu a správní právo a od roku 1993 lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Ministerstva vnitra.

Publikační činnost v oblasti

Pracovního práva

Práva ve veřejné správě

Výběr z publikační činnosti

Právo sociálního zabezpečení, ISBN 978-80-7248-993-0, rok vydání 2014, vydavatel SU OPF Karviná

Odměňování členů zastupitelsta obce: Teoretické a praktické aspekty celoživotního vzdělávání v samosprávě, ISBN 978-80-7248-932-9, rok vydání 2013, vydavatel SU OPF Karviná

Smluvní vztahy, majetek územních samosprávních celků, ISBN 978-80-7248-929-9, rok vydání 2013, vydavatel SU OPF Karviná

Pracovněprávní odpovědnost podnikatelů (zaměstnavatelů) za škodu na majetku zaměstnanců, ISBN 978-80-7248-859-9, rok vydání 2012, vydavatel SU OPF Karviná

Vnitrostátní prameny pracovního práva, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, ISBN 978-80-7248-771-4, rok vydání 2012, vydavatel SU OPF, SU FPF, SŠHS a VOŠ

Praktický průvodce zákoníkem práce, ISBN 978-80-87173-17-6, rok vydání 2011, vydavatel Paris