bdswiss erfahrungen

Profil Ing. Pavel Adámek, Ph.D.  

adamek foto

Specializace

Malé a střední podnikání

Projektový management

Environmentální management

Publikační činnost v oblasti

CSR - Společenská odpovědnost firem

Výběr z publikační činnosti

Entrepreneurial activity as a driver of economic sustainability in the Czech Republic: Lessons from Ireland, Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014, ISBN ISBN 978-80-248-3388-0, rok vydání 2014, vydavatel VŠB-Technical University of Ostrava

The SMEs perception on corporate social responsibility: an approach based on empirical mapping in the Czech Republic, International Academic Conference in Paris (IACP) ISSN 2047-2854, rok vydání 2013, Academy of Business and Retail Management

Corporate Social Responsibility as a strategic management tool, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, rok vydání 2013, Magnanimitas

Corporate Social Responsibility of Small and Medium-sized Enterprises as a Tooll for Strengthening Competitiveness, Sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference - Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013, ISBN 978-80-245-1959-3, rok vydání 2013, vydavatel Oeconomica

Corporate Social Responsibility and Stakeholders: Vision 2020 Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth, ISBN 978-0-9860419-0-7, rok vydání 2013, vydavatel IBIMA Publishing LLC