bdswiss erfahrungen

Profil Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.   

matusinska foto

Specializace

Marketingová komunikace

Marketing měst a obcí

Chování spotřebitele

Publikační činnost v oblasti

Chvání spotřebitelů v různých segmentech

Marketing finančních služeb

Podnikatelské prostředí v městech a obcích

Výběr z publikační činnosti

Satisfaction Rate of the Small and Medium Enterprises with the Corporate Environment of a Municipalities, Acta academica karviniensia, ISSN 1212-415X, rok vydání 2014.

Effective Communication with the Czech Customers 50+ in the Financial Market, XI International Science Conference, ISSN 1307-6892, rok vydání 2014.

Podnikatelská zodpovědnost ve vztahu k využívání podpor MSP, Marketing Identity 2013, ISBN 978-80-8105-554-6, rok vydání 2013.

Podnikatelské prostředí obce - jeden z klíčových faktorů rozvoje MSP, Nové trendyv marketingu - Společenská zodpovednost. Sborník z mezinárodnej vedeckej konferece, ISBN 978-80-8105-438-9, rok vydání 2013.