bdswiss erfahrungen

Podnikatelům nabízíme:Facebook IIV

Znalosti a zkušenosti našich akademických pracovníků, externích spolupracovníků a také studentů doktorského studia, v oblasti managementu, strategických plánů, optimalizace nákladů, elektronického obchodování, dále marketingové studie a průzkumy trhu i další analýzy potřebné pro podání projektových žádostí, iniciativní nápady našich nejlepších studentů ve spolupráci s Business Gate Karviná (www.businessgate.cz)

Pokud potřebujete poradit:

  • Jak získat finanční podporu, grant nebo projekt?
  • Jak provést marketingovou studii a jak ji vyhodnotit?
  • Jak zlepšit chod firmy?
  • Jak optimalizovat náklady?
  • Jak získat potřebnou IT technologii?
  • Jak převést Vaše vize do konkrétních plánů?
  • Jak založit novou firmu?

 

Obraťte se na nás!

 

Naše nabídky se opírají o výsledky činnosti našich akademických pracovníků a studentů doktorského studia. Při zpracovávání jednotlivých úkolů pracují pod odborným vedením také studenti naší fakulty, jedná se o činnosti spojené se sběrem dat, jejich vyhodnocováním, analýzou výsledků aj.