bdswiss erfahrungen

Samosprávám obcí a měst nabízíme:Facebook IIV

 • Strategické plány rozvoje podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.
 • Využití těchto strategií praxi, tak, aby se nestaly pouhým archivním materiálem ve skříni.
 • Vzdělávací kurzy pro představitele samospráv.
 • Zpracování marketingové strategie obce.
 • Konzultace v právní oblasti.
  • Odpovědnost úředníků obcí za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
  • Nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu ve státní správě
  • Zákoník práce v podmínkách obcí a krajů
 • Podporu místních akčních plánů rozvoje
 • Sociologické studie a analýzy zejména v sociální oblasti

 

Obraťte se na nás!

 

Zpracováváme projekty pro samosprávu. K významným projektům, které nyní řešíme, patří například projekt s názvem „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“. Tento projekt je řešen za podpory Moravskoslezského kraje.

 

Naše reference


Naše nabídky se opírají o výsledky činnosti našich akademických pracovníků a studentů doktorského studia. Při zpracovávání jednotlivých úkolů pracují pod odborným vedením také studenti naší fakulty, jedná se o činnosti spojené se sběrem dat, jejich vyhodnocováním, tvorbou analýzou výsledků aj.

velkapolomhradekvelopolipetrovicestritez

malabystricekomornilhotkapisekostravakarvina

havirovbohuminskohlucinskojablunkovopavsko

 ms kraj