bdswiss erfahrungen

 

CZ testing

 

Jedním ze základních pilířů činnosti Institutu interdisciplinárního výzkumu je poskytování odborných znalostí a zkušeností našich akademických pracovníků, externích spolupracovníků a také studentů doktorského studia, v oblasti managementu, strategických plánů, optimalizace nákladů, elektronického obchodování, marketingových studií nebo průzkumů trhu. Právě těchto služeb se v minulých měsících rozhodla využít společnost CZ testing zastoupená výkonným ředitelem Danielem Kudláčkem.

Institut interdisciplinárního výzkumu společně s odborným asistentem katedry Podnikové ekonomiky a managementu Ing. Martinem Klepkem, Ph.D. poskytuje CZ testing své znalosti a dovednosti v rámci vytvoření marketingové strategie a analýzy tržních příležitostí. 

Tímto vzájemná spolupráce s firmou končit nebude a IIV bude provádět další pravidelné konzultace, případně aktualizace vytvořených plánů. Naopak CZ testing může nabídnout své odborné znalosti a služby v rámci přednášek nebo seminářů konaných v rámci vybraných předmětů na Obchodně podnikatelské fakultě.

Na společnou spolupráci s CZ testing a s dalšími případnými zájemci se budeme těšit.