bdswiss erfahrungen

Finanční stabilita municipalit Moravskoslezského kraje

 

Za podpory Moravskoslezského kraje jsme se na SU OPF rozhodli vytvořit ucelenou jednoduchou metodiku pro hodnocení finančního zdraví municipalit, která by byla v podobě volně dostupného softwaru umístěného na speciálním portále pro municipality.

Uvedený software by umožňoval představitelům obcí a měst Moravskoslezského kraje zjistit prostřednictvím jednoznačně definovaných a interpretovatelných ukazatelů v jakém stavu se nachází daná municipalita z hlediska finančního zdraví. Hlavním cílem bylo výrazné zlepšení informovanosti obcí a měst o jejich finančním zdraví a o případných rizicích, které s případným dalším nezodpovědným hospodařením souvisí. Tento webový portál byl právě spuštěn do zkušebního chodu. Webový odkaz je dostupný zde: http://fsm.cms.opf.slu.cz/

Na projektu se podíleli pedagogičtí pracovníci kateder Ekonomie a veřejné správy, Financí a Podnikové ekonomiky a managementu, doktorandi Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a odborní pracovníci Institutu interdisciplinárního výzkumu této fakulty.

 

fin zdraví