bdswiss erfahrungen

 

Výzkum podmínek pro malé a střední

podnikání v městě Karviná

 

Vážení podnikatelé,
žádáme Vás o spolupráci při realizaci výzkumu podmínek pro malé a střední podnikání v městě Karviná. Výzkum je prováděn ve spolupráci Magistrátu města Karviná s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné. Prosíme o vyplnění následujících otázek, jejichž odpovědi budou sloužit pro zpracování výzkumné zprávy k provedenému dotazníkovému šetření, kterou použije Magistrát města Karviná pro zlepšení podmínek podnikatelského prostředí ve městě.

Hlavním cílem dotazníkového šetření je zjistit povědomí a postoje respondentů (podniků) o základních prvcích spolupráce s krajem, městem či ostatními podnikateli a vymezit faktory, jež ovlivňují podniky v Karviné.

Tento dotazník je věcí důvěrnou a interní údaje v něm uvedené nebudou poskytovány třetím osobám. K dispozici budou pouze souhrnné výsledky vyplývající z odpovědi na uvedenou otázku.
Dotazníkové šetření je zcela anonymní a na zodpovězení ankety Vám bude stačit cca 5 minut.  Dotazník naleznete po zkopírování následujícího odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDJ6cSMgwbhZ_wtIpDxAey3pu-ACLR6QDZlR86ffrjfTIVqQ/viewform

 

logo OPFKA