bdswiss erfahrungen

Projekt „Udržitelné podnikání a jeho podpora v kontextu očekávaného socioekonomického vývoje Moravskoslezského (MS) kraje"

image001Zúčastnili jsme se porady týmu tohoto projektu, který probíhá na fakultě a pro který Institut interdisciplinárního výzkumu zajišťuje některé činnosti spojené s konzultacemi a asistencí při zpracovávání průběžných hodnotících zpráv a plnění projektových cílů a záměrů.

Hlavním cílem projektu je identifikovat zdroje udržitelnosti stávajícího podnikání v MS kraji  a to prostřednictvím dvou dílčích cílů. (1) Zjistit a statisticky vyhodnotit, zda podnikání v regionu vykazuje pre-cykličnost nebo pro-cykličnost vzhledem k hospodářskému a business cyklu, dále pak (2) identifikovat možné zdroje sociálně udržitelných inovací v socioekonomicky znevýhodněných oblastech regionu (dle ARR, 2011) a zodpovědět tak na otázky budoucího vývoje regionu.

Členové projektu tvoří mezioborový tým sestavený z odborníků na podnikání, podnikovou ekonomiku, ekonomii informační technologie a statistiku. V současné době probíhá dotazníkové šetření mezi firmami v MS kraji, jehož výsledky budou veřejně k dispozici také prostřednictvím webových stránek IIV v úvodních měsících roku 2015.

Kraj