bdswiss erfahrungen

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi.

Navštívili jsme konferenci Evropské fondy 2014-2020 v Ostravě, na které mimo jiné vystoupila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Nově bude žadatelům o evropské prostředky k dispozici Integrovaný systém koncového příjemce (ISKP), což je nástroj pro podávání žádostí o dotaci. Současně odpadá časově náročné manuální vpisování údajů, které si nový systém ověří v registrech státní správy a vyplní je automaticky, aniž by je žadatel musel předkládat. Celý proces podání žádosti a monitorování realizace projektu se tím elektronizuje a zjednodušuje. Systém nabídne podle informací MMR také cost benefit analýzu jednotlivých projektů, která je důležitým kritériem při hodnocení projektových žádostí.

IMG 20141211 094037