bdswiss erfahrungen

Setkání s absolventy OPF SLU

Patnáctého prosince se představitelé institutu sešli na společném setkání s úspěšnými absolventy OPF. Hlavním cílem setkání bylo představení institutu a projednání možností další spolupráce. V následné diskusi došlo také na debatu ohledně současných studentů fakulty a jejich uplatnění na trhu práce, možnostmi kontaktu s potencionálním zaměstnavatelem již v průběhu studia nebo podpoře podnikavosti studentů a jejich vstupu do vlastního podnikání. Získali jsme mnoho inspirativních názorů a zajímavou zpětnou vazbu. Všem našim bývalým studentům děkujeme za jejich drahocenný čas a těšíme se na další setkání nebo případnou spolupráci.

malemale1

male 3male4