bdswiss erfahrungen

OPVK

Nyní si můžete stáhnout metodické příručky vzniklé v rámci projektu OPVK "Cíleným výzkumem v oblasti malého a středního podnikání k dosažení konkurenceschopné znalostní ekonomiky", který probíhal na naší fakultě od září roku 2011 do konce srpna minulého roku. Mimo metodické příručky vzniklo také šest monografií, dvanáct studijních opor a stejný počet odborných článků.

Všechny metodické příručky vycházejí ze sekundárního výzkumu klíčových faktorů rozvoje MSP, který pobíhal jak v rámci České republiky, tak v Německu, Polsku, Rakousku a Švýcarsku.

 

Metodická příručka číslo 1: Malé a střední podnikání a jeho institucionální podpora ze stran veřejnoprávních, zájmových a profesních organizací.

Tlačítko OTEVříT

Metodická příručka číslo 2: Metodika marketingového řízení a podnikání v rámci globalizovaného trhu pro MSP.

Tlačítko OTEVříT

Metodická příručka číslo 3: Metodika řízení inovcací a jejich implementace pro MSP.

Tlačítko OTEVříT