bdswiss erfahrungen

Working Papers

Mimo jiné cíle chce IIV podporovat šíření vědeckých výsledků všech akademických pracovníků fakulty a spolupráci akademického prostředí s podnikatelskou praxí, zejména v oblasti vědeckovýzkumné a poradenské. Z tohoto důvodu jsme na náš web přidali sekci Working Papers, ve které budou postupně přibývat publikační výstupy pracovníků OPF i pracovníků jiných univerzit v rámci akademické spolupráce na konkrétních článcích. 

Chceme dát možnost zejména mladým vědeckým pracovníkům publikovat své výzkumy ještě ve fázi určité rozpracovanosti tak, aby mohli získat zpětnou vazbu před zasláním textů do recenzovaných periodik.

První working paper je již připraven v sekci webu Working Papers k nahlédnutí a jeho autory jsou Ing. Jana Šimáková a prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

image10kl