bdswiss erfahrungen

Working paper číslo šest

Aktuálně poslední working paper na téma sociálních disparit u nás publikovala Monika Chobotová z katedry podnikové ekonomiky a managementu a Zuzana Palová z katedry ekonomie a veřejné správy. Shrnutí článku níže, celý ke stažení v sekci WORKING PAPERS.

Abstrakt v českém jazyce:

Regionální rozdíly pomáhají zlepšit stav znalostí o krajích a jejich konkurenční postavení ve srovnání s ostatními regiony. Jedním z hlavních cílů Evropské unie je snížení rozdílů (rozdílnosti) mezi regiony Evropské unie. Nezaměstnanost, HDP, atd. patří k neustále sledovaným ukazatelům. Tento článek je věnován někdy trochu opomíjeným diferencím v sociální oblasti. Cílem příspěvku je změřit se na zhodnocení regionálních rozdílů v sociální sféře s využitím dvou integrovaných ukazatelů (zdravotní stav a sociální zařízení) a za pomocí bodové metody.  Měření probíhalo ve čtyřech regionech České republiky: Královehradecký kraj, Pardubického kraje, Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje v roce 2011.