bdswiss erfahrungen

 

TAČR

Technologická agentura ČR vyhlásila 3. veřejnou soutěž programu omega, ve které je možné najít i společenskovědní problematiku. Více na

http://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/530-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-omega.html

 

LOGO TAČR