bdswiss erfahrungen

 

Seminář ke třetí veřejné soutěži TAČR v programu Omega v Brně

Zúčastnili jsme se semináře, který pořádala Technologická agentura České republiky v areálu Stavební fakulty VUT v Brně. Hlavním cílem semináře bylo seznámit případné žadatele o podporu s novinkami, které pro třetí kolo soutěže v programu Omega vstoupily v platnost.

Návrhy projektu je možné zasílat do konce června 2015 a celková částka, kterou TAČR mezi uchazeče rozdělí, přesáhne 50 milionů korun. Jednotlivé projekty však nesmí přesáhnout hranici tří milionů.

Termín zahájení řešení projektu začíná nejdříve k 1.1.2016 a nejpozději 1.6.2016 a délka projektů je od jednoho do dvou let. V rámci návrhu se uchazeč musí přihlásit k jednomu z cílů Národních priorit orientovaného výzkumu.

Mezi příjemci mohou být jak podniky, tak výzkumné organizace. Všichni žadatelé musí mít v obchodním rejstříku zveřejněnu účetní závěrku. Firmy, jejichž délka existence ještě nepřesáhla osmnáct měsíců, musí navíc předložit finanční plán. 

Změny  oproti 2. veřejné soutěži:

- Nová struktura elektronického návrhu projektu.

- Nová Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí a Všeobecné podmínky.

- V návrhu projektu není povinná příloha.

- Hodnocení ekonomického zdraví uchazeče a hodnocení vlastnických struktur.

- Návrh projektu i prokázání způsobilosti se nezasílá listinně, ale zasílá se pouze elektronicky.

- Uchazeč předkládá pouze jedno čestné prohlášení za statutární orgán, nedokládá se výpis z Obchodních rejstříku.

 

Všechny potřebné dokumenty a informace naleznete ZDE

 

LOGO TAČR