bdswiss erfahrungen

Mezinárodní visegrádský fond

Malé granty - small grants

Nejbližší termín pro podání žádostí: 1. 12. 2015, 12:00 hod
Výše dotace: max. 6 000 EUR/1 projekt
Alokace výzvy: 640 000 EUR
Zahájení projektu: projekt může začít po podpisu smlouvy
Délka projektu: grant se uděluje na dobu na 6 měsíců (i kdyby projekt trval déle)
Výše dotace: 85 % dotace + 15 % národní spolufinancování (z toho pro ČR 5 % ze státního rozpočtu, 10% z vlastních zdrojů žadatele)

       

Odkaz:                                   http://visegradfund.org/grants/small-grants/

Malé granty (Small Grants):

  • podporují realizaci projektů mezi subjekty ze zemí V4 v těchto oblastech:

-        spolupráce v oblasti kultury

-        vědecké výměny a výzkumu

-        vzdělávání

-        výměny mládeže

-        přeshraniční spolupráce

-        propagace turistického ruchu

  • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince;
  • maximální částka přidělená jednomu projektu je 6 000 EUR, finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 80 % celkových nákladů na realizaci projektu. Zbylých 20% může být vykryto vlastním vkladem (např. formou prací na projektu, řízením projektu, pronájmem apod.)

Každý projekt musí realizovat subjekty min. ze 3. členských zemí. Doporučováno je však zapojení všech 4 zemí V4. Úředním jazykem je angličtina. Výkonným orgánem je ředitel, který vykonává svou funkci v sídle MVF v Bratislavě.