bdswiss erfahrungen

Novinky v oblasti dotací a výzev:

1.Pracovní programy v Horizhontu 2020 platné pro léta 2016 - 2017. viz odkaz:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17

2. Současně byly vyhlášeny nové výzvy v Horizon 2020 viz odkaz:

http://bit.ly/1iJJ12z

3. Interreg DANUBE - dokládá se Expression of interest -bez jakýchkoli podpisů či příloh , odkaz:

http://interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call

4. Výzvy v programu Erasmus budou vyhlášeny na počátku roku 2016.

5. MŽP vyhlásilo 7 nových výzev  v OP Životní prostředí.

6. EUROSTARS  - podpora VaV v malých a středních podnicích https://www.eurostars-eureka.eu/