bdswiss erfahrungen

Novinky ze strukturálních fondů

Výzva č. 02_16_020 individuální projekty systémové II 4/28/2016

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 28. dubna 2016 výzvu č. 02_16_020 Individuální projekty systémové II. v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 28. dubna 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017. Z důvodu technických problémů s monitorovacím systémem došlo k posunu termínu vyhlášení z 27. dubna 2016 na 28. dubna 2016.

…více: http://www.strukturalni-fondy.cz/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)/Clanky/Vyzva-c-02_16_020-Individualni-projekty-systemove-II?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email

Kolik vzniklo nových dopravních terminálů anebo kilometrů cyklostezek díky ROP severovýchod? 4/28/2016

Hradec Králové – Druhé číslo elektronické verze newsletteru Europlan je opět na světě. Po dvou měsících se můžete znovu začíst do zajímavostí o Regionálním operačním programu (ROP) Severovýchod. Tentokrát se dozvíte, jak to vypadalo během slavnostního otevření nového Evropského domu, který se stal prvním v republice. Do zrekonstruované přístavby v areálu bývalého ústavu hluchoněmých v Hradci Králové se přestěhoval také Úřad Regionální rady Severovýchod. Má tak novou adresu a některé kontaktní telefony jsou jiné.

…více: http://www.strukturalni-fondy.cz/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Severovychod/Novinky/Kolik-vzniklo-novych-dopravnich-terminalu-anebo-kilometru-cyklostezek?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email

18. – 19.5.2016 Karlovy Vary, pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK 4/28/2016

Odborný seminář

…více: http://www.strukturalni-fondy.cz/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost/Clanky/19-–-18-5-2016-Karlovy-Vary,-Pravidla-pro-vyber-dodavatele-v-OP-PIK?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email

Jičínské APROPO dostalo dárek k 20. narozeninám. Hendikepovaným začal sloužit nový denní stacionář. 4/27/2016

 Jičín – Nová zelená fasáda zářící do dáli dává tušit, že objekt v areálu Základní školy v Soudné prošel náročnou rekonstrukcí. Proměnu budovy, která byla od roku 2008 prázdná, na denní stacionář pro tělesně a mentálně postižené klienty organizace Apropo podpořila také dotace více než 14 milionů z ROP Severovýchod. Slavnostní symbolické předání klíčů se uskutečnilo ve středu 27. dubna.

…více: http://www.strukturalni-fondy.cz/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Severovychod/Novinky/Jicinske-Apropo-dostalo-darek-k-20-narozeninam-Hendikepovanym-zacal?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email

Školení CBA pro žadatele – výzva č. 02_16_016 ERDF pro vysoké školy, výzva č. 02_16_017 výzkumné infrastruktury. 4/25/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na školení CBA pro žadatele – Výzva č. 02_16_016 ERDF pro vysoké školy, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, Výzva č. 02_16_019 Excelentní výzkum

…více: http://www.strukturalni-fondy.cz/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)/Clanky/Skoleni-CBA-pro-zadatele-–-Vyzva-c-02_16_016-ERDF-pro-vysoke-skoly,-V?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email

Školení CBA pro žadatele – výzva č. 02_16_013 výzkumné infrastruktury. 4/25/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Školení CBA pro žadatele – Výzva č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury.

…více: http://www.strukturalni-fondy.cz/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)/Clanky/Skoleni-CBA-pro-zadatele-–-Vyzva-c-02_16_013-Vyzkumne-infrastruktury?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email

Unie dala za devět let 2,4 miliardy korun na cestovní ruch v kraji. 4/22/2016

Dotace 2,4 miliardy korun pomohla v posledních devíti letech uskutečnit 183 projektů v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Přes 1,3 miliardy korun obdržel na své investice veřejný sektor, o 1,1 miliardy korun se podělili podnikatelé v oboru, farnosti, nebo směřovaly do rozvoje Dolních Vítkovic. Výsledky evropských investic do oblasti cestovního ruchu za období 2007-2015 vyhodnotila Regionální rada Moravskoslezsko.

…více: http://www.strukturalni-fondy.cz/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Moravskoslezsko/Novinky/Unie-dala-za-devet-let-2,4-miliardy-korun-na-cestovni-ruch-v-kraji?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email

VýZVA č. 02_16_020 INDIVIDUáLNí PROJEKTY SYSTéMOVé II[1]

4/28/2016 9:11:52 PM
 Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 28. dubna 2016 výzvu č. 02_16_020
Individuální projekty systémové II. v prioritní ose 3 OP VVV.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 28. dubna
2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017. Z
důvodu technických problémů s monitorovacím systémem došlo k posunu
termínu vyhlášení z 27. dubna 2016 na 28. dubna 2016.
     více[1]

 KOLIK VZNIKLO NOVýCH DOPRAVNíCH TERMINáLů ANEBO KILOMETRů CYKLOSTEZEK
DíKY ROP SEVEROVýCHOD? DUBNOVý[2]

4/28/2016 9:10:06 PM
 Hradec Králové – Druhé číslo elektronické verze newsletteru
Europlan je opět na světě. Po dvou měsících se můžete znovu
začíst do zajímavostí o Regionálním operačním programu (ROP)
Severovýchod. Tentokrát se dozvíte, jak to vypadalo během slavnostního
otevření nového Evropského domu, který se stal prvním v republice. Do
zrekonstruované přístavby v areálu bývalého ústavu hluchoněmých v
Hradci Králové se přestěhoval také Úřad Regionální rady
Severovýchod. Má tak novou adresu a některé kontaktní telefony jsou
jiné.
     více[2]

 18. – 19.5.2016 KARLOVY VARY, PRAVIDLA PRO VýBěR DODAVATELE V OP
PIK[3]

4/28/2016 9:07:11 PM
 odborný seminář
     více[3]

 JIčíNSKé APROPO DOSTALO DáREK K 20. NAROZENINáM. HENDIKEPOVANýM
ZAčAL SLOUžIT NOVý DENNí STACIONář[4]

4/27/2016 9:10:16 PM
 Jičín – Nová zelená fasáda zářící do dáli dává tušit, že
objekt v areálu Základní školy v Soudné prošel náročnou
rekonstrukcí. Proměnu budovy, která byla od roku 2008 prázdná, na
denní stacionář pro tělesně a mentálně postižené klienty
organizace Apropo podpořila také dotace více než 14 milionů z ROP
Severovýchod. Slavnostní symbolické předání klíčů se uskutečnilo
ve středu 27. dubna.
     více[4]

 ŠKOLENí CBA PRO žADATELE – VýZVA č. 02_16_016 ERDF PRO VYSOKé
šKOLY, VýZVA č. 02_16_017 VýZKUMNé INF[5]

4/25/2016 9:10:01 PM
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na
školení CBA pro žadatele – Výzva č. 02_16_016 ERDF pro vysoké
školy, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací
účely – budování či modernizace, Výzva č. 02_16_019 Excelentní
výzkum
     více[5]

 ŠKOLENí CBA PRO žADATELE – VýZVA č. 02_16_013 VýZKUMNé
INFRASTRUKTURY[6]

4/25/2016 9:09:57 PM
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na
Školení CBA pro žadatele – Výzva č. 02_16_013 Výzkumné
infrastruktury.
     více[6]

 UNIE DALA ZA DEVěT LET 2,4 MILIARDY KORUN NA CESTOVNí RUCH V KRAJI[7]

4/22/2016 9:08:32 PM
 Dotace 2,4 miliardy korun pomohla v posledních devíti letech uskutečnit
183 projektů v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Přes
1,3 miliardy korun obdržel na své investice veřejný sektor, o 1,1
miliardy korun se podělili podnikatelé v oboru, farnosti, nebo
směřovaly do rozvoje Dolních Vítkovic. Výsledky evropských investic
do oblasti cestovního ruchu za období 2007-2015 vyhodnotila Regionální
rada Moravskoslezsko.
     více[7]