bdswiss erfahrungen

Dvě další dokončené zakázky

Spolupracovníci Institutu interdisciplinárního výzkumu SU OPF dokončili a úspěšně před zastupitelstvem obce obhájili Strategický plán obce Malá Bystřice na léta 2016 -2022.

 

Malá Bystrice znak

Splupracovníci Institutu interdisciplinárního výzkumu SU OPF také dokončili zakázku na analytické šetření pro potřeby projektu „ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KARVINÁ“ zadanou Statutárním městem Karviná.