bdswiss erfahrungen

Děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě a vedení firmy Rekochem, s.r.o. Třinec vyhlašují výzvu k druhému ročníku soutěže OPF Open4Business. Konkrétní informace a podmínky najdete v přiložených souborech nebo na stránkách Open4Business.

 plakat O4B 2016

 

Výzva a harmonogram OPF Open4Business

Pravidla pro předkládání návrhů do soutěže

Formulář pro popis podnikatelské příležitosti

Struktura podnikatelského záměru