bdswiss erfahrungen

 

mšmt

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, v prioritní ose 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, aktuálně vyhlašuje výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.

Více informací na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-028-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-1

 

Spolu s aktuální výzvou byl schválen Harmonogram výzev OP VVV pro rok 2017.

Dostupný ke stáhnutí zde: Button dwnload