bdswiss erfahrungen

Profil Doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.   

janouskova

Specializace

--

--

--

Publikační činnost v oblasti

--

--

--

Výběr z publikační činnosti

--

--

--

--

--

--

Profil Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.   

sobotovicova

Specializace

--

--

--

Publikační činnost v oblasti

--

--

--

Výběr z publikační činnosti

--

--

--

--

--

--

Ing. Kamila Turečková  

tureckova foto

Specializace

Makroekonomie

Regionální odvětvový rozvoj

Přijmové nerovnosti

Mikroekonomie

Publikační činnost v oblasti

Regionální rozdíly v ekonomických odvětvích
Sektor ICTa jeho vývoj v regionálním kontextu 

Výběr z publikační činnosti

TUREČKOVÁ, K. 2015. Income inequality by method of non-weighted average absolute deviation: case study of Central and Eastern European countries.Institute of Economic Research, FESM. Toruń: Nicolaus Copernicus University. ISBN 978-83-937843-6-3.

TUREČKOVÁ, K. 2015. Microeconomic Analysis of the ICT Sector in the Regions of the Czech Republic From The Perspective of Corporate Structure. In Proceedings of the 11th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: UTB.ISBN 978-80-7454-475-0.

TUREČKOVÁ, K. 2014. ICT sector in regions of the Czech Republic in years 1995 - 2012. Acta Academica Karviniensia. Karviná: OPF SLU. ISSN 1212-415X.

TUREČKOVÁ, K. 2014. Extended Sectoral Structure and Analysis of Selected Branches of the Economy in the Czech Republic and Slovak Republic. In Proceedings of the International Workshop Ten years of Membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union. Karviná: OPF SLU. ISBN 978-80-7510-073-3.

TUREČKOVÁ, K. 2014. Dekompozice faktorů konkurenceschopnosti regionů v oblasti ICT sektoru. Sborník recenzovaných příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava: VŠB TU. ISBN 978-80-248-3520-4.

Profil Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D.   

kadlubcová foto

Specializace

--

--

--

Publikační činnost v oblasti

--

--

--

Výběr z publikační činnosti

--

--

--

--

--

--

Ing. Ingrid Majerová, Dr.  

majerova

Specializace

Mezinárodní ekonomie

Rozvojová politika

Evropská unie

Makroekonomie

Publikační činnost v oblasti

Konkurenceschopnost zemí Evropské unie
Růst a rozvoj

Výběr z publikační činnosti

MAJEROVÁ, I., 2014. Export Performance and Transformational Performance as Measurable Indicators of Macroeconomic Competitiveness Regarding Selected EU Countries and Switzerland. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration (ICEI). Ostrava: VŠB TUO. ISBN:978-80-248-3388-0.

MAJEROVÁ, I., 2014. Magic Quadrangle as One of Measurement Possibilities of Macroeconomic Situation: A Case of Maghreb Countries. Proceedings of the 4th International Conference on Applied Social Science (ICASS). Singapore: Information Engineering Research Institute, USA. ISSN: 2160-1070.

MAJEROVÁ, I., 2013. Czech International Development Policy in the Context of EU Enlargement. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics. ISSN 2169-0367.

MAJEROVÁ, I., 2012. International Development Cooperation of the Czech Republic in the Context of European Development. Prague Economic Papers. Praha: University of Economics in Prague, s. 166-185. ISSN 1210-0455.

MAJEROVÁ, I., 2012. Global Financial Crisis and its Impact on the Least Developed Countries. Proceedings of the 13th International Conference on Finance and Banking. Ostrava: OPF SLU. ISBN:978-80-7248-753-0.