bdswiss

Profil Mgr. Monika Chobotová, Ph.D.   

chobotova foto

Specializace

Inovace

Spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou

Regionální rozvoj

Publikační činnost v oblasti

Inovačního podnikání

Problematika duševního vlastnictví

Strategie regionálního rozvoje

Výběr z publikační činnosti

New trends in intellectual property and tax burden of innovative corporations, Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 1877-0428, rok vydání 2014.

Using of dynamic strategy model in innovation process, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, rok vydání 2014.

The Patent strategy as a tool for increasing innovation activity of firms, Creating Global Competitive Economics, ISBN 978-0-9860419-1-4, rok vydání 2013.

Podpora rozvoje spolupráce malých a středních podniků v příhraničních oblastech, Hradecké ekonomické dny 2009, ISBN 978-80-7041-455-2, rok vydání 2009.

Uplatnění metody Dynamická strategická rozvaha při tvorbě regionálních rozvojových strategií, Veřejná správa 2008, ISBN 978-80-7395-108-5, rok vydání 2008.

Profil doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.   

suchanek foto

Specializace

E-commerce - elektronické podnikání

Logistické systémy

Tvorba podnikatelského záměru

Publikační činnost v oblasti

Modelování logistických systémů

Elektronického obchodnování

Výběr z publikační činnosti

Information Modelling of the Manufacturing Centre with the Use of the Heuristic Algorithms, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, ISSN 1998-0159, rok vydání 2014.

Value-chain Modeling in E-Commerce Systems, Journal of Applied Economic Sciences, ISSN 1843-6110, rok vydání 2014.

Modeling Customer Response by the Questionnaire Evaluation Method, Mathematical Methods in Economics 2013, ISBN 978-80-87035-76-4, rok vydání 2013.

E-COMMERCE - Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování, ISBN 978-80-86929-84-2, rok vydání 2012, EKOPRESS Praha.

Computational Modelling of the Parallel Logistic System, Journal of Applied Economic Sciences, ISSN 1843-6110, rok vydání 2012.

 

Profil Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.  

stoklasa foto

Specializace

Marketingová komunikace

Strategický marketing

Mezinárodní marketing

Publikační činnost v oblasti

Interkulturní marketing

Regionální značky

CRM - řízení vztahů se zákazníky

Výběr z publikační činnosti

Czech food and regional brands within the globalized market. Advanced Social Science Letters. American Applied Sciences Research Institute. ISBN 978-1-937728-07-6,. rok vydání 2013.

Can CRM be used by SMEs to help to reach customers?.Proceedings of the 20th Annual Conferences on Marketing and Business Strategies for Central&Eastern Europe.Wirtschafts Universitat Wiena. ISBN 978-3-9503290-1-8. rok vydání 2012.

Utilization of CRM by small and medium enterprises. 7th international symposium on business administration. Çanakkale Onsekiz Mart University. ISBN 978-605-4222-18-6. rok vydání 2012.

Customer relationship management - theory and principles. Acta academica karviniensia. rok vydání 2012. ISSN 1212-415X

Multinational companies in the Czech retail market. Globalisation, Dimensions & Impacts. IJOPEC Publication. ISBN 978-0956825629. rok vydání 2011.

Profil doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.   

pellesova foto

Specializace

Malé a střední podnikání

Řízení vztahů se zákazníky

Marketing měst a obcí

Inovace v MSP

Publikační činnost v oblasti

Vztahového marketingu v podnikání MSP

Konkurenceschopnost MSP

Ekonomické vzdělání pracovníků samosprávy

Výběr z publikační činnosti

Position of small and medium companies in Poland and results of research in selected areas, Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, rok vydání 2014.

The Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises in Retail, Hospodářská politika v členských zemích evropské unie, ISBN 978-80-7510-045-0, rok vydání 2014.

Využití vztahového marketingu v podnikání malých a středních firem, ISBN 978-80-7248-936-7, rok vydání 2014.

Primární znalosti z veřejné ekonomiky pro pracovníky samosprávy, Teoretické a praktické aspekty celoživotního vzdělávání v samosprávě, ISBN 978-80-7248-932-9, rok vydání 2013.

Ekonomická gramotnost pro pracovníky samosprávy, Teoretické a praktické aspekty celoživotního vzdělávání v samosprávě, ISBN 978-80-7248-932-9, rok vydání 2013.

Profil Ing. Pavel Adámek, Ph.D.  

adamek foto

Specializace

Malé a střední podnikání

Projektový management

Environmentální management

Publikační činnost v oblasti

CSR - Společenská odpovědnost firem

Výběr z publikační činnosti

Entrepreneurial activity as a driver of economic sustainability in the Czech Republic: Lessons from Ireland, Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014, ISBN ISBN 978-80-248-3388-0, rok vydání 2014, vydavatel VŠB-Technical University of Ostrava

The SMEs perception on corporate social responsibility: an approach based on empirical mapping in the Czech Republic, International Academic Conference in Paris (IACP) ISSN 2047-2854, rok vydání 2013, Academy of Business and Retail Management

Corporate Social Responsibility as a strategic management tool, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, rok vydání 2013, Magnanimitas

Corporate Social Responsibility of Small and Medium-sized Enterprises as a Tooll for Strengthening Competitiveness, Sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference - Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013, ISBN 978-80-245-1959-3, rok vydání 2013, vydavatel Oeconomica

Corporate Social Responsibility and Stakeholders: Vision 2020 Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth, ISBN 978-0-9860419-0-7, rok vydání 2013, vydavatel IBIMA Publishing LLC