bdswiss erfahrungen

Working Papers  

econpapers

Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research

Do you want to share ideas about your work or to elicit feedback before submitting to a conference or academic journal? Easiest way to disseminate your ideas is to download our Template > send your paper via e-mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) > get published!

No.68 (8/2020) Button dwnload

Title

Znalosti účetnictví studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Author

Ivana Koštuříková

Keywords

vzdělání, forma studia, stupeň vysokoškolského studia, studijní obor, Kruskal-Wallisův test

JEL I21, M41

 No.67 (7/2019) Button dwnload

Title

Determinants of Liquidity in Selected CEE Countries

Author

Pavla Klepková Vodová

Keywords

liquidity, liquidity ratios, liquid assets, net interbank position, panel data regression analysis, commercial banks

JEL G21, C33

 No.66 (7/2019) Button dwnload

Title

Accounting profession by the view of School of Business Administration students

Author

Ivana Koštuříková, Markéta Šeligová, Beáta Blechová

Keywords

Accountant profession, university studies, questionnaire survey, Pearson´s chi-quadrate test, Pearson contingency coefficient, qualifications of professional accountants, entrepreneurial risk

JEL M41, M59

 No.65 (7/2019) Button dwnload

Title

Vnímání daně z nemovitých věcí v ČR

Author

Šárka Sobotovičová

Keywords

Daň z nemovitých věcí, vnímání daňového zatížení, daňové výnosy

JEL H71

 No.64 (6/2019) Button dwnload

Title

How Does Bancassurance Work in Financial Practice Within the Financial Group Société Générale Group in Selected Countries?

Author

Lenka Přečková

Keywords

integrated bancassurance product, form of integration, strategic cooperation

JEL G21, G22

 No.63 (12/2018) Button dwnload

Title Prediktory působící na akceptaci online nakupování potravin

Author

Radka Bauerová, Martin Klepek

Keywords

Online Grocery Shopping, Technology acceptance model, online consumer, consumer behavior, exploratory factor analysis

JEL F1, F31

 No.62 (12/2018) Button dwnload

Title Microeconomics of tourism among selected CEE countries: What influences profitability
in a case of those profitable firms?

Author

Tomáš Heryán

Keywords

CEE countries, tourism, financial management, cash conversion cycle, stockholders' funds

JEL C50, D20, Z33

 No.61 (11/2018) Button dwnload

Title Ekonomická gramotnost podnikatele

Author

Šárka Čemerková, Liběna Čespivová

Keywords

Ekonomická gramotnost, EntreComp, gramotnost, kompetence

JEL M13, M21

 No.60 (11/2018) Button dwnload

Title Likvidita obcí Moravskoslezského kraje

Author

Ingrid Majerová, Irena Szarowská, Radim Dolák, Marian Lebiedzik, Tomáš Pražák, Jarmila Šebestová, Dominik Vymětal

Keywords

celková likvidita, finanční stabilita, krátkodobé závazky, krátkodobý finanční majetek, obce, oběžná aktiva, okamžitá likvidita

JEL H74, H83, O18

 No.59 (10/2018) Button dwnload

Title

Je krytí závazků problémem obcí Moravskoslezského kraje?

Author

Ingrid Majerová, Irena Szarowská, Radim Dolák, Marian Lebiedzik, Tomáš Pražák, Jarmila Šebestová, Dominik Vymětal

Keywords

celková aktiva, cizí zdroje, dotační zálohy, obce, zadluženost

JEL H74, H83, O18

 No.58 (09/2018) Button dwnload

Title Aplikace behaviorální ekonomie v marketingovém mixu
Author

Radka Kubalová, Martin Klepek

Keywords

behaviorální ekonomie, marketing, marketingový mix, produkt, cena, distribuce, komunikace

JEL D91, M31

 No.57 (09/2018) Button dwnload

Title Diagram bodu zvratu v podnikové ekonomice
Author

Karel Stelmach, Žaneta Rylková, Werner Bernatík

Keywords

Break-even point analysis, break-even point graph, assortment composition, economic result, revenues, productive time fund

JEL M20, M21

 No.56 (09/2018) Button dwnload

Title

Problematika zadluženosti municipalit na příkladu obcí Moravskoslezského kraje

Author

Ingrid Majerová, Irena Szarowská, Radim Dolák, Marian Lebiedzik, Tomáš Pražák, Jarmila Šebestová, Dominik Vymětal

Keywords

dluh, finanční stabilita, municipality, obce, rozpočty, zadluženost

JEL H74, O18, R58

 No.55 (08/2018) Button dwnload

Title

The Differences in Degree of Identification with the Brands among Generations

Author

Veronika Braciníková, Kateřina Matušínská

Keywords

brands, attitudes, degree of identification, perceptions

JEL M30

 No.54 (08/2018) Button dwnload

Title

Vliv změn v systému nemocenského pojištění na zaměstnanost v moravských krajích České republiky

Author Ivana Koštuříková

Keywords

sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské dávky, zaměstnanec, dočasná pracovní neschopnost

JEL H75, K32

 No.53 (08/2018) Button dwnload

Title

The Study of the Effects of Exchange Rates on the Stock Companies in the Eurozone's Petrochemical Industry

Author Jana Šimáková

Keywords

exchange rate, petrochemical industry, stock exchange, currency exposure

JEL F31, G12

 No.52 (07/2018) Button dwnload

Title

Differences in Efficiency between Banks in Financial Conglomerates and other Banks in the Banking Sectors in Visegrad Countries

Author Iveta Palečková

Keywords

efficiency, Dynamic Data Envelopment Analysis, banking sector, financial conglomerate, propensity score matching, Visegrad countries

JEL G21

 No.51 (07/2018) Button dwnload

Title

Past and Future Research Trends of Regional Brands with Accent to Technology

Author Michal Stoklasa, Eva Pitrunová

Keywords

Regional brand, technology, Aaker`s brand model, Technology acceptance model, product characteristics

JEL M31

 No.50 (05/2018) Button dwnload

Title Měření příjmové nerovnosti prostřednictvím metody směrodatné odchylky
Author Kamila Turečková

Keywords

příjmová nerovnost, metoda směrodatné odchylky

JEL F1, F31

 No.49 (05/2018) Button dwnload

Title Effect of Motivational Structures on the Formation of Visions of the Y Generation´s Professionals
Author

Dagmar Svobodová

Keywords

carreer, generation, formation, motivation, professional vision

JEL J58, J580

 No.48 (04/2018) Button dwnload

Title

The impact of occupancy in collective accommodation establishments in the Czech Republic on the selected macroeconomic variables for the years 2001 – 2015

Author

Patrik Kajzar, Klára Václavínková

Keywords

Collective accommodation establishments, correlation analysis, Czech Republic, macroeconomic variables, occupancy, regression

JEL  C02, L83

 No.47 (03/2018) Button dwnload

Title

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Author

Adéla Chromčáková, Halina Starzyczná

Keywords

Řízení vztahů se zákazníky, definice CRM, architektura CRM, prvky CRM, přínosy a bariéry CRM, CRM v MSP

JEL  M31

 No.46 (11/2017) Button dwnload

Title

Faktory zákaznické angažovanosti ke značkám v prostředí sociálních sítí v ČR

Author

Martin Klepek

Keywords

Angažovanost zákazníka, Facebook, marketingová komunikace, sociální média, sociální sítě

JEL  M31

 

 No.44 (08/2017) Button dwnload

Title

The Theoretical Framework for the Application of the TAM in Online Grocery Shopping

Author

Radka Bauerová, Martin Klepek

Keywords

Technology acceptance model, TAM modification, online sales, online shopping, online grocery shopping

JEL  M31

 No.43 (08/2017) Button dwnload

Title

The Effect of Financial Ratios on the Stock Price Development

Author

Tomáš Pražák, Daniel Stavárek

Keywords

Financial ratios, stock prices, regression analysis, Czech Republic, Poland, energy industry

JEL C58, D24, G21, M21

 No.42 (08/2017) Button dwnload

Title

Role of the Exchange Rates in the Stock Price Development of Companies in Chemical Industry

Author

Jana Šimáková, Nikola Rusková

Keywords

exchange rate, firm value, exchange rate exposure, Jorion's model, chemical industry

JEL  F31, G12

 No.41 (08/2017) Button dwnload

Title A Model of a Liberally Conservative Approach to Negotiation in Public Administration
Author Dagmar Svobodová

Keywords

 cartesianism, integral, liberal-conservatism

JEL  H8, H83

 No.40 (07/2017) Button dwnload

Title Uplatnění DPH v zemích OECD
Author Šárka Sobotovičová

Keywords

 DPH, koeficient výkonnosti, základní sazba, podíl DPH na daňových výnosech

JEL  H25, H71

 No.39 (04/2017) Button dwnload

Title Marketing Approach in Financial Services Area
Author Veronika Braciníková, Kateřina Matušínská

Keywords

marketing, marketing mix “5C”, financial services, primary marketing research

JEL M31

 No.38 (02/2017) Button dwnload

Title Účastnický potenciál eventů – „Kolo pro život 2016“.
Author Jiří Helešic

Keywords

cyklistické závody, sportovní událost, turismus

JEL Z9C, 76P

 No.37 (01/2017) Button dwnload

Title Consumer Ethnocentrism of Moravian-Silesian Region: Comparison of CETSCALE Research 2013/17
Author Michal Stoklasa

Keywords

consumer ethnocentrism, CETSCALE, demographic factors, foreign products, regional products

JEL M31

 No.36 (01/2017) Button dwnload

Title MAREA Trading Simulations Experiments with the Focus on Marketing Campaign
Author Roman Šperka, Michal Halaška

Keywords

multi-agent system, framework, model, simulation, software, business process, trading, MAREA

JEL F1, F31

 No.35 (10/2016) Button dwnload

Title Competitive Strategies: A New Perspective on the Internationalization of the Czech Enterprises
Author Šárka Zapletalová

Keywords 

Czech enterprises, internationalization, international markets, Porter’s competitive strategy, strategy

JEL F23, M16

  No.34 (10/2016) Button dwnload

Title Evaluation of Selected Statistical Indicators in Balneological Care in the Czech Republic
in 2002-2014
Author Patrik Kajzar, Klára Václavínková

Keywords 

balneological care, Czech Republic, evaluation, statistical indicators

JEL L83

 No.33 (8/2016) Button dwnload

Title Assessing the Exchange Rate Sensitivity of Bilateral Agricultural Trade in Visegrad Countries
Author Jana Šimáková

Keywords 

exchange rate, agricultural sector, trade balance, cointegration, Visegrad

JEL F14, F31, Q17

 No.32 (8/2016) Button dwnload

Title Rekapitulace jednoduchého účetnictví rok 2016
Author Iris Šimíková

Keywords 

účetní jednotka, jednoduché účetnictví, nezisková organizace, peněžní deník, přehledy

JEL H83, I31, M41

 No.30 (4/2016) Button dwnload

Title Quality of Public Finance and Economic Growth in the Czech Republic
Author Irena Szarowská

Keywords 

public finance, economic growth, revenue, expenditure, fiscal position, governance

JEL E62, H20,H50, C51

 No.29 (3/2016) Button dwnload

Title The Formalization of a Generic Trading Company Model Using Software Agents as Active Elements
Author Dominik Vymětal, Sohei Ito

Keywords 

formal models, business process simulation, software agents, process mining, behavioral patterns

JEL C63, C88, D29, M15

 No.28 (2/2016) Button dwnload

Title The competition analysis in the field of corporate income tax in the EU
Author Beáta Blechová

Keywords 

corporate income tax rates, global economy, tax competition, tax coordination and harmonization

JEL F21, F62, H25, H26

 No.27 (1/2016) Button dwnload

Title European lending channel: differences in transmission mechanisms due to the global financial crisis
Author Tomáš Heryán, Panayiotis G. Tzeremes, Roman Matousek

Keywords 

lending channel, transmission mechanism, crisis times, old EMU and new EU countries,

JEL C58, G01, G21, G28

 No.26 (1/2016) Button dwnload

Title Vybrané metody ekonomicko-geografické analýzy národohospodářských sektorů
Author Kamila Turečková,Stanislav Martinát

Keywords 

Ekonomický sektor (odvětví), ekonomicko-geografická analýza, geografická koncentrace, lokalizační analýza, Lorenzova křivka.

JEL L86, R12

 No.25 (12/2015) Button dwnload

Title Factors influencing marketing communication perception by singles in Czech Republic
Author Martin Klepek, Kateřina Matušínská

Keywords 

consumer behaviour, marketing communication, marketing potential, marketing research, model, singles

JEL   M31

 No.24 (12/2015) Button dwnload

Title Banking Stability Index: New EU countries after Ten Years of Membership
Author Kristína Kočišová, Daniel Stavárek

Keywords 

financial soundness indicators, aggregate index, banking sector, EU countries

JEL  C20, G21

 No.23 (11/2015) Button dwnload

Title Innovation implementation in the social entrepreneurship
Author Jana Kadlubcová

Keywords 

social entrepreneurship, innovations, community interests, inclusion

JEL  L31, L26

 No.22 (11/2015) Button dwnload

Title Position of the Government in Relation to Corporate Social Responsibility
Author Pavel Adámek

Keywords 

corporate social responsibility, public policy, government, environment

JEL M14, P28, Q56

 No.21 (11/2015) Button dwnload

Title Osobnostní typy studentů Hotelnictví SU OPF v Karviné podle temperamentu s rozložením kognitivních funkcí
Author Dagmar Svobodová

Keywords 

osobnost, kognitivní funkce, temperament, sebepoznání, sebehodnocení

JEL Z19, Z190

  No.20 (11/2015) Button dwnload

Title Factors Affecting Sensitivity of Czech and Slovak Commercial Banks to Bank Run
Author Pavla Klepková Vodová , Daniel Stavárek

Keywords 

bank run, liquid asset ratio, scenario analysis, panel data regression analysis

JEL C23, G01, G21

  No.19 (10/2015) Button dwnload

Title Simulation Methods Comparison in Business Negotiation Domain
Author Roman Šperka

Keywords 

simulation, agent-based, Monte Carlo, trading, price negotiation, commodity, key performance indicators

JEL C63, C99, L21, M21

 No.18 (9/2015) Button dwnload

Title Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies
Author Šárka Zapletalová

Keywords 

Internationalization process, large enterprises, small and medium-sized enterprise (SME), Czech companies, entry modes, geographical sub-regions.
JEL F23, M16

 No.17 (9/2015) Button dwnload

Title Exploring regional aspects of competitiveness in the selected countries of Visegrad Group Plus
Author Ingrid Majerová, Jan Nevima

Keywords 

geographical aspects of competitiveness, determinants of competitiveness, panel regression, Visegrad Group Plus.
JEL F01, F02, O11, M21

 No.16 (8/2015) Button dwnload

Title An Overview of Migration in the Czech Republic and Germany until 2013
Author Martina ChylkováHanne-Lore Bobáková

Keywords 

migration, foreigner, emigration, refugee, residence
JEL F02, F22, F6, J61

 No.14 (8/2015) Button dwnload

Title E-learning jako moderní forma vzdělávání zaměstnanců
Author Radim Dolák

Keywords 

e-learning, LMS Moodle, moderní formy vzdělávání, proces vzdělávání, plánování vzdělávání pracovníků, analýza vzdělávacích procesů
JEL I21

 No.13 (7/2015) Button dwnload

Title Impact of a Financial Transaction Tax on a Financial Market
Author Roman Šperka, Irena Szarowská

Keywords 

financial transaction tax, agent-based model, financial market, technical and fundamental analysis, simulation
JEL G12, G14, G18, C63, C88

 No.12 (7/2015) Button dwnload

Title Banking efficiency in the Czech Republic and Slovakia using the DEA Window Analysis.
Author Iveta Palečková

Keywords 

Data Envelopment Analysis, window analysis, banking sector, Czech Republic, Slovakia, commercial bank
JEL G21, C50

 No.11 (7/2015) Button dwnload

Title Koučování jako pomáhající profese
Author Dagmar Svobodová

Keywords 

kouč, koučování, kompetence, pomáhající profese, kvalifikace
JEL J2, J24

 No.10 (6/2015) Button dwnload

Title Quaternary sector and extended sectoral structure of the economy in the selected European countries
Author Kamila Turečková, Stanislav Martinát

Keywords 

extended sectoral structure of the economy, primary sector, secondary sector, tertiary sector, quaternary sector.
JEL N14, P52, R11, R12

 No.9 (5/2015) Button dwnload

Title Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy
Author Patrik Kajzar

Keywords 

lázeňský cestovní ruch, lázně, lázeňská místa, léčivé zdroje
JEL L83

 No.8 (5/2015) Button dwnload

Title Socializace vysokoškolských studentů hodnotovou orientací subkultur a hnutí mládeže
Author Dagmar Svobodová

Keywords 

kulturní rysy, sociální zvláštnosti, sociologie organizace, hodnotová orientace
JEL Z13, Z130

 No.7 (5/2015) Button dwnload

Title Linkages of Macroeconomic Indicators of Competitiveness on the Example of Export and Transformational Performance in Selected Countries of the Visegrad Group Plus
Author Jan Nevima, Ingrid Majerová

Keywords 

macroeconomic competitiveness, export performance, transformational performance, comparison, correlation, regression analysis
JEL F14, O11, O57

No.5 (3/2015) Button dwnload

Title Decomposition of Unemployment: the Case of the Visegrad Group Countries
Author Michal Tvrdoň

Keywords 

Hodrick-Prescott filter, Kalman filter, NAIRU, structural unemployment
JEL C82, J64

No.4 (3/2015) Button dwnload

Title Application of ß-Convergence Approach in Visegrad Four Regions
Author Jan Nevima, Ingrid Majerová

Keywords 

Visegrad Four, NUTS 2 region, ß-convergence, nonlinear regression econometric model, nonlinear panel data regression model
JEL C01, C15, O11, O47

No.3 (3/2015) Button dwnload

Title Comparison of monetary policy effects on lending channel in EMU and non-EMU countries: Evidence from period 1999-2012
Author Tomáš HeryánIveta PalečkováNemanja Radić

Keywords   

monetary policy, bank landing channel, EMU countries, non-EMU countries, GMM
JEL E52, C51

No.2 (3/2015) Button dwnload

Title Profesní cíle jako nástroj k rozvoji zaměstnatelnosti budoucích absolventů SU OPF Karviná
Author Dagmar Svobodová

Keywords   

profesní cíle, konceptualizace, zaměstnatelnost, cílový management, budoucí absolventi
JEL J2, J240

 

No.1 (2/2015) Button dwnload

Title The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in Czechia
Author Jana Šimáková, Daniel Stavárek

Keywords   

exchange rate, industry-level data trade balance, cointegration, vector error correction model, gravity model
JEL F14, F31

 Template Download

Button dwnload